Ο ρόλος της Υπολογιστικής Χημείας – Η περίπτωση της Λεϊσμανίασης

Ομιλητές: Ποταμίτης Κωνσταντίνος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 18:25

Εκδήλωση: Έξαρση παρασιτικών νόσων

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Ασθένεια, Βιολογία, Ιατρική, Κουνούπια, Λεϊσμανίαση, Λύσσα, Νόσος, Ποταμίτης Κωνσταντίνος, Τεχνολογία, Φάρμακα; Έντομα, Φυσικές επιστήμες

Leave a Reply