Ο ρόλος του γυαλιού στο σύγχρονο πολιτισμό: από τις σημερινές εφαρμογές στις μελλοντικές τεχνολογίες

Ομιλητές: Βαρσάμης Χρήστος Πλάτων

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 41:28

Εκδήλωση: Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις - Επιστήμης Κοινωνία - Η εξέλιξη των υλικών - Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού - Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

Διοργανωτής:  Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το pdf της παρουσίασης

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα, Ανάπτυξη, Ανθρωπότητα, Βαρσάμης Χρήστος Πλάτων, Βοηθητικές επιστήμες της Ιστορίας::Ιστορία του Πολιτισμού, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις - Επιστήμης Κοινωνία - Β΄ Κύκλος Ομιλιών - Η εξέλιξη των υλικών - Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού - Παρελθόν Παρόν και Μέλλον, Κοινωνικές επιστήμες ::Βιομηχανία, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Υλικά, Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά), εξέλιξη