Ομότιμο Κίνημα, η Τρισδιάστατη Εκτύπωσηκαι ένα Συνεργατικό Μέλλον

Ομιλητές: Κωστάκης Βασίλης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 23:53

Εκδήλωση: Διεθνές Συνέδριο: Καινοτόμες, Ανοικτές και Οικονομικά Βιώσιμες Δομές Δημιουργικής Παραγωγής

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Art, Creativity, Fine Arts, Fine Arts::Arts in general, Law::Intellectual property, Law::Law in general, Museum, Openaccess, Science::Science (General), Technology::Technology (General), Ανοικτές και Οικονομικά Βιώσιμες Δομές Δημιουργικής Παραγωγής", Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτή πρόσβαση, Δίκαιο::Δίκαιο (Γενικά), Δίκαιο::Πνευματική Ιδιοκτησία, Δημιουργικότητα, Διεθνές Συνέδριο "Καινοτόμες, Καλές τέχνες, Καλές τέχνες::Τέχνες (Γενικά), Κωστάκης Βασίλης, Μουσεία, Παραδοσιακοί οργανισμοί, Πολιτισμός, Πολιτιστική παραγωγή, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά), τέχνη