Παρουσίαση της πλατφόρμας web4thejob

Ομιλητές: Ησαΐας Βενιαμίν

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 50:11

Εκδήλωση: Εκδήλωση ΕΕΛ/ΛΑΚ: Ανοικτή Καινοτομία-Πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού Ανάπτυξης Εφαρμογών για παραγωγικές Επιχειρήσεις στο ΕΚΤ

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Μικρό Αμφιθέατρο

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Enterprise Europe Network-Hellas, Science::Science (General), Technology::Information technology, Technology::Management information systems, Technology::Technology (General), Ανοιχτά Δεδομένα, Εκδήλωση ΕΕΛ/ΛΑΚ «Ανοικτή Καινοτομία: Πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού Ανάπτυξης Εφαρμογών για παραγωγικές Επιχειρήσεις» στο ΕΚΤ, Ησαΐας Βενιαμίν, Λογισμικό, Πλατφόρμα, Τεχνολογία::Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Τεχνολογία::Τεχνολογία της πληροφορίας, Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά)