Πενία και πλούτος στο Βυζάντιο: μια σκληρή πραγματικότητα και η φιλάνθρωπη μετατόπιση

Ομιλητές: Μέριανος Γεράσιμος, Ράγια Έφη, Κιουσοπούλου Αντωνία, Ζέη Ελευθερία

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 01:35:42

Εκδήλωση: Επιστήμης - Κοινωνία - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις: Β΄ Κύκλος Ομιλιών Παλιά και νέα φτώχεια και η εξουσία του χρήματος

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης: Αναγνωστάκης Ηλίας

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: "Επιστήμης - Κοινωνία" - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις:, History::History (General), La pauvreté á Byzance, Social Sciences::Social history and conditions. Social problems.Social reform, Εξουσία, Ζέη Ελευθερία, Ιστορία::Ιστορία (Γενικά), Κιουσοπούλου Αντωνία, Κοινωνικές επιστήμες ::Κοινωνική ιστορία και συνθήκες. Κοινωνικά προβλήματα. Κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, Μέριανος Γεράσιμος, Ράγια Έφη, Φτώχεια, πλούτος