Πράσινη Χημεία: σχεδιασμός ασφαλών προϊόντων και διεργασιών

Ομιλητές: Πούλος Κωνσταντίνος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 47:51

Εκδήλωση: Πράσινη Χημεία

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας(ΙΒΦΧΒ) / ΕΙΕ

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Λέξεις-Κλειδιά: Βιομηχανική Παραγωγή, Οικολογία, Περιβάλλον, Πλανήτης, Πούλος Κωνσταντίνος, Υλικά, Φάρμακα

Leave a Reply