Προηγμένες Εφαρμογές της βάσης δεδομένων PostgreSQL

Προηγμένες Εφαρμογές της βάσης δεδομένων PostgreSQL

26 Ιουν
713
Views

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT, www.ekt.gr) στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση με θέμα τις βάσεις δεδομένων PostgreSQL

Θα γίνει εισαγωγή στην PostgreSQL, θα παρουσιαστούν εφαρμογές από τη χρήση της σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα με έμφαση σε προηγμένες λειτουργίες που είναι εφάμιλλες με τις εμπορικές βάσεις δεδομένων και τέλος θα γίνει ένα σύντομο εργαστήρι με τα βασικά στοιχεία εγκατάστασης, παραμετροποίησης και χρήσης της PostgreSQL. Επίσης θα γίνει παρουσίαση του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Προηγμένες Εφαρμογές της βάσης δεδομένων PostgreSQL