Ομιλητές: Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 

Εκδήλωση: PS Value Talks Ψηφιακή Αειφορία/Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς

Διοργανωτής:  PostScriptum, Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης INNOVATHENS, Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Χώρος: INNOVATHENS Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Χώρος: INNOVATHENS Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: PS Value Talks, Αγιοβλασίτης Ηρακλής

Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία