Τhe new frame 2014-2020: Speech by the Greek MEP and Member of the Committee on Regional Development

Ομιλητές: Kratsa Rodi

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 15:15

Εκδήλωση: Wire 2014 – Week of Innovative Regions in EUROPE 2014

Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: Business, European Commission, European funding, Open Access, Open Data, Regional Policy, Scientific Excellence, Κράτσα Ρόδη

Leave a Reply