Συνέντευξη με τον Aλέξανδρο Στρογγυλό #HealthEvent

Συνέντευξη με τον Aλέξανδρο Στρογγυλό, pro-ACTINA S.A. στο πλαίσιο της ημερίδας για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020" για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ που πραγματοποίηθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στις 3 Νοεμβρίου 2015, στο Εθνικό ΊΔρυμα Ερευνών. μίλησε στο ΕΚΤ για τη συμμετοχή του σε ερευνητικό έργο στον Ορίζοντα 2020 και τη σημασία του χρηματοδοτικού εργαλείου της ΕΕ SME Instrument στην ανάπτυξη της εταιρείας του, pro-ACTINA S.A.

Ομιλητές: Αλέξανδρος Στρογγυλός

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 2:17

Εκδήλωση:  Ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση: Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία στο Πρόγραμμα Oρίζοντας 2020 για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕE

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες

Λέξεις-Κλειδιά:  Αλέξανδρος Στρογγυλός, Ορίζοντας 2020, Υγεία