Συνέντευξη με τον Αριστοτέλη Μπότζιο-Βαλασκάκη #EnergyEvent

Συνέντευξη με τον Αριστοτέλη Μπότζιο-Βαλασκάκη, Συνεργάτης Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Ημερίδας για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020 που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Ομιλητές: Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 2:18

Εκδήλωση:  Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χώρος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κατηγορία: Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης, Ενέργεια, Ορίζοντας 2020