Συνέντευξη με τον Ιωάννη Χατζηκιάν #WIRE2014eu

Συνέντευξη με τον Ιωάννη Χατζηκιάν, Adjunct Lecturer and mentoring, University of Athens. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Ομιλητές: Χατζηκιάν Ιωάννης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 01:27

Εκδήλωση:  Week of Innovative Regions in Europe 2014 (WiRE2014)

Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Χώρος: Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Wire 2014 Interviews, YouTube video, wire2014, Χατζηκιάν Ιωάννης