Συνέντευξη με τον Νίκο Ίσαρη #ICTevent

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020» (Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015), ο Νίκος Ίσαρης από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε στο ΕΚΤ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Ορίζοντα 2020, καθώς και για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα ελληνικής συμμετοχής.

Ομιλητές: Ίσαρης Νίκος

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 8:05

Εκδήλωση:  Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα ICT & FET στον Ορίζοντα 2020

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες

Λέξεις-Κλειδιά:  FET, ICT, Ίσαρης Νίκος, Ορίζοντας 2020