Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Μπαλαμπάνη #Η2020EnergyΕvent

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Μπαλαμπάνη, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνέντευξη δόθηκε στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο " Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020. Στη συνέντευξη αυτή, ο Παναγιώτης Μπαλαμπάνης εξηγεί πως η Έρευνα μπορεί να χρηματοδοτηθεί σαν εργαλείο, που θα βοηθήσει στην αύξηση των επενδύσεων και την επιληση των οικονομικών και περιβαλλοντολογικών προβλημάτων, κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομιλητές: Μπαλαμπάνης Παναγιώτης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 02:28

Εκδήλωση:  Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δίκτυο Πράξη

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά:  Anthropology, Geography, Horizon 2020, Recreation::Environmental sciences, Social Sciences::Industry, Social Sciences::Public Finance, Technology::Technology (General), Αναψυχή::Επιστήμες περιβάλλοντος, Ανθρωπολογία, Αριστεία, Γεωγραφία, Κοινωνικές επιστήμες ::Βιομηχανία, Κοινωνικές επιστήμες ::Δημόσια οικονομικά, Μπαλαμπάνης Παναγιώτης, Ορίζοντας 2020, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Υποβολή προτάσεων, Χρηματοδότηση