Συνέντευξη με τον Σωτήρη Καρέλλα #EnergyEvent

Συνέντευξη με τον Σωτήρη Καρέλλα, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια" του Ορίζοντα 2020, στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Ημερίδας για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020 που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Ομιλητές: Σωτήρης Καρέλλας

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 3:55

Εκδήλωση:  Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χώρος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κατηγορία: Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Ενέργεια, Ορίζοντας 2020, Σωτήρης Καρέλλας