Συνέντευξη με τον Κώστα Ανδρόπουλο #MissionforGrowth2014

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Mission for Growth – Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων" (Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014), ο Κώστας Ανδρόπουλος, Head of Unit, SME Policy Development and Small Business Act, DG Enterprise and Industry, European Commission, μίλησε στο ΕΚΤ για τη σημασία της διασύνδεσης της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ομιλητές: Κώστας Ανδρόπουλος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 06:46

Εκδήλωση: Mission for Growth 2014

Διοργανωτής: Antonio Tajani, Μαρία Δαμανάκη, Υπουργείο Πολιτισμού, Enterprise Europe Network-Hellas

Χώρος: Αθήνα

Κατηγορία:  Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: YouTube video, Ανδρόπουλος Κώστας

Leave a Reply