Συνέντευξη με τον Μιχάλη Βαφόπουλο #OAconf13

O Μιχάλης Βαφόπουλος μίλησε στο ΕΚΤ για τα ανοικτά δημόσια δεδομένα και την εφαρμογή Publicspending.net. Το Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ - Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας" πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (16-18/10/2013) με αντικείμενο τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και τάσεις αναφορικά με την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια και επιστημονική πληροφορία. 

Ομιλητές: Μιχάλης Βαφόπουλος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 03:05

Εκδήλωση: Διεθνές Συνέδριο “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ – Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας”

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χώρος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: YouTube video, Βαφόπουλος Μιχάλης

Φωτογραφίες

Leave a Reply