Συνέντευξη με τον Νικόλαο Μήτρου #OAconf13

Συνέντευξη με τον Νικόλαο Μήτρου, Καθηγητή ΕΜΠ, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με θέμα τις "Υπηρεσίες επιστημονικού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης στην Ελληνική ανώτατη εκπαίδευση: Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές". Το Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ - Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση ης δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας" πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (16-18/10/2013) με αντικείμενο τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και τάσεις αναφορικά με την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια και επιστημονική πληροφορία.

Ομιλητές: Νικόλαος Μήτρου

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 09:13

Εκδήλωση: Διεθνές Συνέδριο “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ – Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας”

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χώρος: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: YouTube video, Νικόλαος Μήτρου

Φωτογραφίες

Leave a Reply