Συνέντευξη με τον Ιωάννη Φ. Δαφαλιά #ERCevent

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020" (Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014), ο Ιωάννης Φ. Δαφαλιάς, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, μίλησε στο ΕΚΤ για τα επιτεύγματα του ERC και τη σημασία του προγράμματος για την επιστημονική σταδιοδρομία του ίδιου.

Ομιλητές: Δαφαλιάς Φ. Ιωάννης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 7:23

Εκδήλωση:  Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

Διοργανωτής: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας "Κ. Θ. Δημαράς"

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες

Λέξεις-Κλειδιά:  ERC, Horizon 2020, YouTube video, Δαφαλιάς Φ. Ιωάννης