Συνέργεια και συμπληρωματικότητα χρηματοδότησης ερευνητικών υποδομών από το Πρόγραμμα Πλαίσιο και τα ταμεία συνοχής