Συντονισμός σε συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας:Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στη Ψηφιακή Εποχή: Τρέχουσες πρακτικές και προκλήσεις

Ομιλητές: Σαχίνη Εύη

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 03:06

Εκδήλωση: Επιστήμης Κοινωνίας - Κύκλος Ομιλιών - Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Λέξεις-Κλειδιά: "Επιστήμης - Κοινωνία" - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις: Γ' Kύκλου Ομιλιών "Ψηφιακή Γνώση και Ανοικτές Τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, Education::Education (General), Science::Science (General), Social Sciences::Social Sciences (General), Technology::Technology (General), Έρευνα, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΕΠΣΕΤ Ε&Τ, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση::Εκπαίδευση (Γενικά), Κοινωνικές επιστήμες ::Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά), Πολιτισμός, Σαχίνη Εύη, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά), την εκπαίδευση, τον πολιτισμό": Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή