Συζήτηση των Επιτρόπων της ΕΕ με το κοινό, για το πρόγραμμα «Ενέργεια στον Ορίζοντα2020»