12 Ιουνίου 2014 Ομιλητές: Conte Andrea Γλώσσα: Αγγλικά Διάρκεια: 08:15 Εκδήλωση: Wire 2014 – Week of Innovative Regions in EUROPE 2014 Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece Το pdf της παρουσίασης Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα [...] Read more

Interview with Andrea Conte, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) Joint Research Centre (JRC), European Commission. The interview was conducted during the WIRE 2014 Conference, ‘Week of Innovative Regions in Europe’, 12-13 June, Athens, Greece

Read more
Σελίδα 1 από 11