Ο Νίκος Ίσαρης από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Ορίζοντα 2020, καθώς και για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα ελληνικής συμμετοχής.

Read more

Ο κ. Σκορδάς μίλησε για τα αποτελέσματα της πρώτης διετίας 2014-2015 του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντα 2020, τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πρόγραμμα FET.

Read more
Σελίδα 1 από 11