Συνέντευξη με τον Ιωάννη Χατζηκιάν, Adjunct Lecturer and mentoring, University of Athens. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Read more
Σελίδα 1 από 11