Ο Νίκος Ίσαρης από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Ορίζοντα 2020, καθώς και για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα ελληνικής συμμετοχής.

Read more
Σελίδα 1 από 11