Συνέντευξη με τη Ρόδη Κράτσα, Greek MEP and Member of the Committee on Regional Development, Vice-President of the European Parliament 2007-2012. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Read more
12 Ιουνίου 2014 Ομιλητές: Kratsa Rodi Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά Διάρκεια: 15:15 Εκδήλωση: Wire 2014 – Week of Innovative Regions in EUROPE 2014 Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Λέξεις-Κλειδιά: Business, European Commission, European [...] Read more
Σελίδα 1 από 11