Ελάχιστες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας πέρασαν στη σφαίρα του μύθου. Ο Αλέξανδρος Φιλίππου Μακεδών αγαπήθηκε και πολεμήθηκε από τους συγχρόνους του. Σκοπός του κύκλου είναι να παρουσιαστούν οι επιβιώσεις, οι μεταμορφώσεις και οι αντιφάσεις ενός πολύ γοητευτικού μύθου.

Read more
Σελίδα 2 από 212