12 Ιουνίου 2014 Ομιλητές: Volgyiné Mârta Nadabân Γλώσσα: Αγγλικά Διάρκεια: 06:37 Εκδήλωση: Wire 2014 – Week of Innovative Regions in EUROPE 2014 Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Λέξεις-Κλειδιά: Business, European Commission, [...] Read more

Impressions from WIRE 2014, Interview with Márta Nadabán Völgyiné, INNOVA Hungary, WIRE 2011 organiser, Week of Innovative Regions in Europe, WIRE 2014, 12-13 June, Athens, Greece.

Read more
Σελίδα 1 από 11