Συνέντευξη με ττον Γιώργο Πρεβελάκη, Μόνιμος Αντιπροσώπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Read more
12 Ιουνίου 2014 Ομιλητές: Prevelakis George Stylianos Γλώσσα: Αγγλικά Διάρκεια: 16:34 Εκδήλωση: Wire 2014 – Week of Innovative Regions in EUROPE 2014 Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Λέξεις-Κλειδιά: Business, European Commission, [...] Read more
Σελίδα 1 από 11