Βασικός στόχος της ομάδας είναι να προτείνει στρατηγική και πολιτικές για την ανοικτή διακυβέρνηση μέσα από τη μελέτη της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας και από συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς.

Read more
Σελίδα 1 από 11