Χαιρετισμοί της εκδήλωσης Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα, Βράβευση: Τιμή στους πιονιέρους της Τυποποίησης ΕΛΟΤ από τους: Σαχίνη Εύη,Τόλκας Άγγελος, Χατζηνικολάου Παναγιώτης, Στεργίου Γεώργιος, Κομνηνός Στέφανος

Read more
Σελίδα 1 από 11