Θέματα Πολιτισμού

Ομιλητές: Τζαβάρας Κώστας

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 12:16

Εκδήλωση: Συμπόσιο: Γεύση και μνήμη II - Πολυεπίπεδη συμμετοχική εκδήλωση με λόγο, ήχο, εικόνα και υλικά τεχνουργήματα

Διοργανωτής:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Λέξεις-Κλειδιά: Anthropology, Geography, History::History of Greece, Recreation::Geography (General), Recreation::Manners and Customs, Social Sciences::Sociology (General)::Culture, Αναψυχή::Ήθη και έθιμα, Αναψυχή::Γεωγραφία (Γενικά), Ανθρωπολογία, Γεωγραφία, Ιστορία::Ιστορία της Ελλάδας, Κοινωνικές επιστήμες ::Κοινωνιολογία (Γενικά)::Πολιτισμός, Συμπόσιο: Γεύση και μνήμη II - Πολυεπίπεδη συμμετοχική εκδήλωση με λόγο ήχο εικόνα και υλικά τεχνουργήματα, Τζαβάρας Κώστας, αισθήσεις, διατροφή, κουλτούρα, οσμές, πολιτισμική ταυτότητα, τροφή