Τυποποίηση των μαγνητικών τεχνικών για την μη καταστροφική μέτρηση της πλαστικής παραμόρφωσης

Ομιλητές: Χριστοφόρου Β. Ευάγγελος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 30:35

Εκδήλωση: Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48)

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: Χριστοφόρου Β. Ευάγγελος, αγορά, ακαδημαϊκή κοινότητα, βράβευση τυποποίηση, επιχειρηματική κοινότητα, ερευνητική κοινότητα, προτυποποίηση, πρότυπα

Leave a Reply