Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το ευρωπαϊκό έργο Creativity: Innovative Models of Production and Access (CIMPA)

Ομιλητές: Τσιαβός Πρόδρομος

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 25:21

Εκδήλωση: Διεθνές Συνέδριο ‘Καινοτόμες, Ανοικτές και Οικονομικά Βιώσιμες Δομές Δημιουργικής Παραγωγής’

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Art, Creativity, Fine Arts, Fine Arts::Arts in general, Law::Intellectual property, Law::Law in general, Museum, Openaccess, Science::Science (General), Technology::Technology (General), Ανοικτές και Οικονομικά Βιώσιμες Δομές Δημιουργικής Παραγωγής", Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτή πρόσβαση, Δίκαιο::Δίκαιο (Γενικά), Δίκαιο::Πνευματική Ιδιοκτησία, Δημιουργικότητα, Διεθνές Συνέδριο "Καινοτόμες, Καλές τέχνες, Καλές τέχνες::Τέχνες (Γενικά), Μουσεία, Παραδοσιακοί οργανισμοί, Πολιτισμός, Πολιτιστική παραγωγή, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Τσιαβός Πρόδρομος, Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά), τέχνη