Το Λαύριο της Αρχαιότητας: Κέντρο Μεταλλευτικό και Μεταλλουργικό

Ομιλητές: Τσάϊμου Κωνσταντίνα

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 30:06

Εκδήλωση: Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις - Επιστήμης Κοινωνία - Β΄ Κύκλος Ομιλιών - Η εξέλιξη των υλικών - Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού - Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

Διοργανωτής:  Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα, Ανάπτυξη, Ανθρωπότητα, Βοηθητικές επιστήμες της Ιστορίας::Ιστορία του Πολιτισμού, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις - Επιστήμης Κοινωνία - Β΄ Κύκλος Ομιλιών - Η εξέλιξη των υλικών - Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού - Παρελθόν Παρόν και Μέλλον, Κοινωνικές επιστήμες ::Βιομηχανία, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Τσάϊμου Κωνσταντίνα, Υλικά, Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά), εξέλιξη