Το πρόγραμμα για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών του έτους 2015